Δευτέρα 5 Νοέμβριος 2018
 
Νέες οδηγίες για τους γιατρούς εξέδωσε ο ΕΟΠΥΥ προκειμένου οι πολίτες να κλείνουν ραντεβού ηλεκτρονικά
 
Οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι οικογενειακοί γιατροί μπορούν να καταχωρούν τα ραντεβού τους στην ΗΔΙΚΑ εξέδωσε ο ΕΟΠΥΥ προκειμένου στη συνέχεια να κλείνουν e-ραντεβού οι πολίτες.
 
Την ίδια στιγμή αναμένεται από 1ης Ιανουαρίου να ξεκινήσει η παραπομπή στον ειδικό γιατρό.