Αθήνα 30 Μαρτίου 2019 
Αρ. Πρωτ. 2/2019 
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΑΤΡΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ(ΠΟΙΟ-ΠΦΥ) 
ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ . ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Ε.Α101-2017 Α.Μ 843 
ΑΠ 1/2017 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ –ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Μετά την μερική αποκατάσταση των χρηματικών αποζημιώσεων, που έλαβαν οι γιατροί με τον Ν. 4575/18 με εντολή της κυβέρνησης, προέκυψε θέμα με έναν συγκεκριμένο δικηγόρο, που ζήτησε αμοιβή με εξώδικη διαμαρτυρία. 
 
Ομοίως ζήτησε να του δοθούν τα προσωπικά μισθολογικά στοιχεία των ιατρών από τις ΥΠΕ. 
 
Η ομοσπονδία τίθεται ενάντια στην αξίωση του εν λόγω δικηγόρου, καθότι ουδεμία νομική ενέργεια έγινε από μέρους του. 
 
Καλούμε όλους τους ιατρούς και οδοντιάτρους , που έχουν ενημερωθεί προσωπικά και ενυπόγραφα από τις ΥΠΕ σχετικά με το θέμα, να μην συναινέσουν στην χορήγηση των προσωπικών τους στοιχείων. Η εναντίωση πρέπει να γίνει εγγράφως. Θεωρούμε ότι η μη έγκαιρη (10ημερη) εναντίωση εκ μέρους των συναδέλφων, δεν συνεπάγεται σιωπηρή συγκατάθεση, όπως κοινοποίησε η ΥΠΕ. 
 
Η ομοσπονδία βρίσκεται σε επικοινωνία με νομικούς και θα λάβει όλα τα μέτρα ώστε να καλυφθούν οι συνάδελφοι. 
 
Εκ μέρους του ΔΣ της ΠΟΙΟ-ΠΦΥ 
 
Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας 
 
Χάρις Μπούρος Μαρία Γώγου 
 
Κοινοποίηση : Ιατρούς – Οδοντιάτρους ΠΦΥ Πλήρους και Αποκλειστικής Απασχόλησης.