Έλεγχος επανασυνταγογράφησης δραστικής ουσίας
Στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης ενεργοποιείται για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ ο έλεγχος επανασυνταγογράφησης δραστικής ουσίας κατά την καταχώρηση συνταγής. Ο έλεγχος θα διενεργείται σε σχέση με εκτελεσμένες συνταγές και συνταγογραφημένες που εκκρεμεί η εκτέλεσή τους.
1. Προβολή Εκτελεσμένων/Εκκρεμών Συνταγών με την ίδια δραστική ουσία
Κατά την Καταχώρηση Συνταγής θα είναι διαθέσιμη στην Προσθήκη Θεραπείας η επιλογή προβολής Εκτελεσμένων/Εκκρεμών Συνταγών με την ίδια δραστική ουσία, μορφή και περιεκτικότητα.


Με την επιλογή Εκτελεσμένες/Εκκρεμείς Συνταγές εμφανίζεται λίστα με τις εκτελεσμένες θεραπείες, καθώς και τις συνταγογραφημένες που εκκρεμούν προς εκτέλεση, με την ίδια δραστική ουσία, μορφή και περιεκτικότητα.

2. Έλεγχος επανασυνταγογράφησης δραστικής ουσίας
Κατά την καταχώρηση συνταγή, θα γίνεται έλεγχος για κάθε δραστική ουσία που έχει προστεθεί στη συνταγή, προκειμένου να εξετάζεται εάν έχει επανασυνταγογραφηθεί η συγκεκριμένη δραστική ουσία/μορφή/περιεκτικότητα και είτε έχει εκτελεστεί ήδη είτε εκκρεμεί προς εκτέλεση.
Εάν εντοπιστούν εκτελεσμένες θεραπείες, υπέρβαση προκύπτει όταν δεν έχει παρέλθει ο μισός χρόνος για τον οποίο επαρκεί η συνταγογραφημένη ποσότητα με βάση τη δοσολογία. Οι συνταγογραφημένες θεραπείες που εκκρεμούν προς εκτέλεση προκαλούν υπέρβαση σε κάθε περίπτωση.
Προκειμένου ο ιατρός να προχωρήσει στην καταχώρηση συνταγής που εμφανίζει υπέρβαση για μια ή περισσότερες δραστικές ουσίες της συνταγής, θα πρέπει να αποδεχτεί την υπέρβαση και να επιλέξει αιτιολογία από προκαθορισμένη λίστα